Veřejná zakázka malého rozsahu – Outsorcing ICT 2021-2023

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Outsorcing ICT 2021-2023

zadávací dokumentace

příloha č. 1-4

definice priority a obchodní podmínky – příloha 5, 6

čestné prohlášení

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

krycí list nabídky