Veřejná zakázka malého rozsahu – Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2024 – ZRUŠENO


!! ZRUŠENO !!

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2024

Oznámení o zrušení zadávacího řízení zde

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– přílohy zde