Veřejná zakázka malého rozsahu – Posílení energetické výzbroje pro stánkový prodej Masarykovo nám., k.ú. Moravská Ostrava (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posílení energetické výzbroje pro stánkový prodej Masarykovo nám., k.ú. Moravská Ostrava

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– PD – texty zde

– PD – výkresy zde

– slepý rozpočet (ke stažení) zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde