Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Rámcová smlouva o dílo zde