Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022 – podruhé

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor rámcové smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti