Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor rámcové smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky VZMR:

seznam doručených nabídek

protokol hodnotící komise I.

protokol otevírání obálek

protokol o jednání hodnotícící komise II

rámcová smlouva