Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2021-2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o jednání hodnotící komise