Veřejná zakázka malého rozsahu – provádění oprav dětských zařízení, pískovišť a sportovních zařízení pro rok 2017 – 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Provádění oprav dětských zařízení, pískovišť a sportovních zařízení pro rok 2017 – 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Rámcová smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde