Veřejná zakázka malého rozsahu – provádění oprav pro domovní a bytový fond – obor elektrorevize, revize bleskosvodů a základní porevizní opravy 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond – obor elektrorevize, revize bleskosvodů a základní porevizní opravy 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.1) zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.2) zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.3) zde