Veřejná zakázka malého rozsahu – provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru voda,topení,plyn a poskytování havarijní služby – IV (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru voda, topení, plyn a zajištění havarijní služby IV

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde