Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond – 2016 (UKONČENO – Úprava podmínek – nová zakázka)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond – 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky nově vyhlášeného výběrového řízení s úpravou podmínek zde