Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění vodorovného dopravního značení – 2019 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Provádění vodorovného dopravního značení – 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– čestné prohlášení – technické vybavení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde