Veřejná zakázka malého rozsahu – Sypače pro malotraktor 2020 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Sypače pro malotraktor 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise 1 zde

– Protokol o jednání hodnotící komise 2 zde

– Kupní smlouva zde

– Dohoda o ukončení kupní smlouvy zde

– Oznámení o uzavření smlouvy přímým zadáním zde

– Nová kupní smlouva zde