Veřejná zakázka malého rozsahu – Tiskové a kopírovací služby 2021-2025 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Tiskové a kopírovací služby 2021-2025

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

obchodní podmínky

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení o sociálně odpovědném plnění

Výsledky VZMR:

seznam přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

smlouva o poskytování služeb