Veřejná zakázka malého rozsahu – Traktorová sekačka s dálkovým a manuálním ovládáním 2022 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Traktorová sekačka s dálkovým a manuálním ovládáním 2022 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

vzor kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol hodnotící komise

kupní smlouva