Veřejná zakázka malého rozsahu – Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2017 (UKONČENO)

Z DŮVODU TECHNICKÉ ZÁVADY NEDOŠLO K VČASNÉMU ZVEŘEJNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA:

ÚDRŽBU VEŘEJNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ŠALAMOUNA PRO ROK 2017

Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ JE TERMÍN PRO ODEVZDÁNI NABÍDEK STANOVEN DO 25.1.2017 DO 12:00

více zde

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2017

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– čestné prohlášení k technickému vybavení zde

– mapový podklad zde

– změna zadávacích podmínek zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o 1. jednání hodnotící komise zde

– Protokol o 2. jednání hodnotící komise zde

– Hodnotící tabulka zde

– Listina přítomných při losování zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde