Veřejná zakázka malého rozsahu – Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2019 – 2020 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2019 – 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– čestné prohlášení – technické vybavení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde