Veřejná zakázka malého rozsahu – Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018 podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018 podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva 1 zde

– smlouva 2 zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– čestné prohlášení 1 zde

– čestné prohlášení 2 zde

– dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde