Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2022 – podruhé (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2022 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

specifikace osobních ochranných pracovních prostředků

– vzor rámcové kupní smlouvy

přílohy rámcové kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

označení a logo

vzor potisku

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jedenání hodnotící komise

veřejná zakázka zrušena