Veřejná zakázka malého rozsahu (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond – oprav v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Zadávací dokumentace zde

Přílohy zadávací dokumentace:

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde