Veřejná zakázka malého rozsahu – Vozidla v kategorii N1 s valníkovou korbou 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Vozidla v kategorii N1 s valníkovou korbou 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených nabídek

protokol o jednání hodnotící komise

protokol o otevírání obálek

kupní smlouva