Veřejná zakázka malého rozsahu – Traktorová sekačka s dálkovým a manuálním ovládáním 2022 (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Traktorová sekačka s dálkovým a manuálním ovládáním 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

vzor kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

oznámení o zrušení