Veřejná zakázka malého rozsahu – Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– přílohy ke stažení zde

soupis příloh:

  • Fifejdy – průvodní zpráva

  • Šalamouna – průvodní zpráva

  • Výkres Fifejdy

  • Výkres Šalamouna – část 1

  • Výkres Šalamouna – část 2

  • Slepý rozpočet

(heslo pro stažení: tsmoap, stažení je možné pouze do 30.5.2019)

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise I zde

– Protokol o jednání hodnotící komise II zde

– Příloha k protokolu o jednání hodnotící komise II zde

– Smlouva zde