Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajišťování kontrolní a preventivní činnosti BOZP a PO 2021-2022 (UKONČENO)

Veřejná zakázka malého rozsahu – Zajišťování kontrolní a preventivní činnosti BOZP a PO 2021-2022

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace

vzor příkazní smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky výběrového řízení

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o jednání hodnotící komise

protokol o otevírání obálek

kupní smlouva