Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu VKP Sad B. Němcové 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu VKP Sad B. Němcové 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

specifikace výsadby

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR

– protokol o otevírání obálek

– protokol o jednání hodnotící komise

– seznam doručených nabídek

kupní smlouva