Veřejná zakázka malého rozsahu – Vibrační tandemový válec 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Vibrační tandemový válec 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

vzor kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol hodnotící komise

kupní smlouva