Zakázka malého rozsahu – provádění prací v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení pro domovní a bytový fond 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme zakázku malého rozsahu na: Provádění prací v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení pro domovní a bytový fond 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.1) zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.2) zde

– Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.3) zde