TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

POČASÍ V OSTRAVĚ

Pátek Sobota Neděle

19°

22°

22°

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu (konec 13.8.2015)
Vyhlašujeme zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond - práce při opravách a montážích zámků (zámečnictví)

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řizení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmětem zakázky jsou stavební práce na vybudování podzemních kontejnerů pro tříděný odpad II. etapa

Všechny aktuality