TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Pondělí Úterý Středa

19°

21°

17°

AKTUÁLNĚ

Oznámení provozovny údržby bytového fondu nájemníkům
Provozovna bytového fondu oznamuje nájemníkům, že počínaje dnem 15.12.2014 je zajišťována NON-STOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

Změna provozní doby parkoviště na ul. Žofínská
Dle usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0114/RMOb1418/2/14 ze dne 9.12.2014 dochází ke změně provozní doby parkoviště na ul. Žofínská. Platnost nové provozní doby od 10.12.2014   Aktuální provozní doba parkoviště zde.

Všechny aktuality