TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Čtvrtek Pátek Sobota

15°

19°

21°

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (konec 15.6.2015)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řizení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmětem zakázky je provádění oprav v oboru kominictví (revize, kontroly, čištění a ostatní) pro domovní a bytový fond

Veřejná zakázka malého rozsahu (konec 27.5.2015)
Vyhlašujeme zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond - opravy v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrickým zařízení.

Všechny aktuality