Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Pracovní zdvihací plošina MP 21 na kontejnerový nosič
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Pracovní zdvihací plošina MP 21 na kontejnerový nosič

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí

Všechny aktuality