TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Neděle Pondělí Úterý10°

AKTUÁLNĚ

Informace - obecně prospěšné práce
V rámci projektu obecně prospěšné práce v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byla Technickým službám MOaP p.o. , které tyto práce zajišťují, přidělena dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 123. schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 26. 06. 2014 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Všechny aktuality