TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Pondělí Úterý Středa
AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu (konec 9.3.2015)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění oprav pro domovní a bytový fond - oprava a údržba kanalizací.

Oznámení provozovny údržby bytového fondu nájemníkům
Provozovna bytového fondu oznamuje nájemníkům, že počínaje dnem 15.12.2014 je zajišťována NON-STOP HAVARIJNÍ SLUŽBA

Všechny aktuality