TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

POČASÍ V OSTRAVĚ

Čtvrtek Pátek Sobota

20°

15°

18°

AKTUÁLNĚ

Ukončení zajištění provozu minigolfu v parku M. Horákové
Informujeme veřejnost, že Technické služby MOaP ukončily zajišťování provozu areálu minigolfu v parku M. Horákové ke dni 3.8.2015. Od tohoto data je provoz minigolfu zajišťován novým nájemcem

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řizení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmětem zakázky jsou stavební práce na vybudování podzemních kontejnerů pro tříděný odpad II. etapa

Všechny aktuality