Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Rozpočet na rok 2020
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 0194/ZMOb1822/8/19 schválilo závazný ukazatel na rok 2020 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizaci v celkové výši 95 341 tis. Kč Schválený rozpočet je v souladu s navrženým rozpočtem zde

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN

Všechny aktuality