Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

!!  POZOR  !!

Provozovna bytového fondu bude od 1. 8. 2016 přemístěna na novou adresu v domě Tyršova 1761/14.

premisteni-bf.jpg

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže - 2016
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže - 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění vodorovného dopravního značení - 2016
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Provádění vodorovného dopravního značení - 2016

Všechny aktuality