TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

POČASÍ V OSTRAVĚ

Pátek Sobota Neděle

24°

26°

27°

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řizení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmětem zakázky jsou stavební práce na vybudování podzemních kontejnerů pro tříděný odpad II. etapa

Veřejná zakázka na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řizení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmětem zakázky je provádění oprav v oboru kominictví (revize, kontroly, čištění a ostatní) pro domovní a bytový fond

Všechny aktuality