TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Čtvrtek Pátek Sobota

17°

21°

25°

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na výměnu vykladců a opravu soklu na ul. Poštovní č. 23

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 123. schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 26. 06. 2014 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Všechny aktuality