Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

Upozorňujeme, že s účinností od 1.2.2016 dochází ke změně úředních hodin na provozovně bytového fondu

Nové úřední hodiny zde

kontaktní telefon a email na havarijní službu BF zde

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění a provádění úklidových prací pro domovní a bytový fond - 2016
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Zajištění a provádění úklidových prací pro domovní a bytový fond - 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond - 2016
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond - 2016

Všechny aktuality