Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

!!  POZOR  !!

Provozovna bytového fondu bude od 1. 8. 2016 přemístěna na novou adresu v domě Tyršova 1761/14.

premisteni-bf.jpg

Upozorňujeme, že s účinností od 1.2.2016 dochází ke změně úředních hodin na provozovně bytového fondu

Nové úřední hodiny zde

S platností od 15.2.2016 nová havarijní služba - kontaktní telefon a email na havarijní službu BF zde

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka kropící nástavby pro nákladní vozidlo 4x4
Vyhlašujeme vřejnou zakázku malého rozsahu formou poptávkového řízení na: dodávku kropící nástavby pro nákladní vozidlo 4x4

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka rostlinného materiálu - dosadby keře a růže - jaro 2016
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka rostlinného materiálu - dosadby keře a růže - jaro 2016

Všechny aktuality