TSMOAP k Vašim technickým službám

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

POČASÍ V OSTRAVĚ

Středa Čtvrtek Pátek
AKTUÁLNĚ

Výměna vánočního stromu
Vánoční strom má prasklinu - musí být vyměněn

Veřejná zakázka malého rozsahu (konec 10.12.2014)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru havarijní služba, voda a topení - II

Všechny aktuality