Povinně zveřejňované informace

1. Název

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace (zkratka TS MOaP, p.o.)

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, okres Ostrava – město, IČ 00845451 a byla zřizena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26.6.1991 s účinností ke dni 1.7.1991.

Hlavním účelem zřizení organizace je zajištění výkonu veřejně prospěšných služeb a činností souvisejících s čistotou, celkovým vzhledem a rozvojem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a se správou majetku svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 

3. Organizační struktura

zobrazit organizační strukturu

 

4. Kontaktní spojení

zobrazit kontaktní spojení

 

5. Bankovní spojení, číslo účtu

Komerční banka (KB) Ostrava,

71238761/0100

 

6. IČ

00097381

 

7. DIČ

CZ00097381

 

8. Příjem podání žádostí

  • osobně na sekretariátu
  • elektronicky se zaručeným podpisem

 

9. Opravné prostředky

zobrazit opravné prostředky

 

10. Úhrady za poskytování informací

zobrazit úhrady za poskytování informací

 

11. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

zobrazit odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

12. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

zobrazit výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

13. Přehled plnění smluv

zobrazit přehled plnění smluv