Rozpočet na rok 2022

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3638/RMOb1822/58/21 ze dne 29.11.2021 schválila rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace, který je v souladu s rozpočtem navrženým:

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh střednědobého a dlouhodobého rozpočtu na roky 2023 a 2024.