Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na svém zasedání dne 16.12.2019 usnesením č. 0194/ZMOb1822/8/19 schválilo závazný ukazatel na rok 2020 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizaci v celkové výši 95 341 tis. Kč

Schválený rozpočet je v souladu s navrženým rozpočtem zde.