Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kompaktního zametacího stroje opatřeného mycí hlavou 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Protokol o otevírání obálek zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde