Dodávka profesionálního podlahového mycího stroje 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku málého rozsahu na: Dodávka profesionálního podlahového mycího stroje 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– dodatečná informace č. 1 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Protokol o jednání hodnotící komise II zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde