Veřejná zakázka malého rozsahu – Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Protokol o jednání hodnotící komise zde