Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace

– mapový podklad

– vzor smlouvy o dílo

– krycí list nabídky

– čestné prohlášení k technickému vybavení

– čestné prohlášení o základní způsobilosti

 

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

kupní smlouva