Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– špička na vánoční strom … odstraněno (dle dodatečné informace č. 1)

– logo do špičky vánočního stromu zde

– dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

– dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kupní smlouva zde