Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vrácenka (.xlsx)

kupní smlouva asfaltové směsi – smlouva a

kupní smlouva asfaltové recykláty – smlouva b

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky VZMR:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

kupní smlouva