Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2021

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vrácenka (.xlsx)

kupní smlouva asfaltové směsi – smlouva a

kupní smlouva asfaltové recykláty – smlouva b

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti