Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka reverzní vibrační desky (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka reverzní vibrační desky

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde