Veřejná zakázka malého rozsahu – Dopravní služby, služby autojeřáby, traktobagry (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dopravní služby, služby autojeřáby, traktobagry

Přílohy zadávací dokumentace:

– výzva k podání nabídky zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– rámcová smlouva zde

– příloha č. 1 k rámcové smlouvě – ceník zde

Výsledky výběrového řízení:

– Protokol o jednání hodnotící komise zde