Veřejná zakázka malého rozsahu – Posypová sůl pro zimní údržbu 2021-2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posypová sůl pro zimní údržbu 2021-2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list příloha

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti

 

Výsledky VZMR:

Seznam doručených nabídek

Protokol o otevírání obálek

Protokol hodnotící komise

kupní smlouva