Veřejná zakázka malého rozsahu – Prokešovo náměstí 2/1883 Moravská Ostrava – výměna výkladců (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na Prokešovo náměstí 2/1883 Moravská Ostrava – výměna výkladců

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– projektová dokumentace zde

– čestné prohlášení zde

– rozhodnutí zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde