Veřejná zakázka malého rozsahu -provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení – I. (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení – I.

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Rámcová smlouva zde