Veřejná zakázka malého rozsahu – provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond – 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: provádění revizí, kontrol a oprav hasících přístrojů, provádění kontrol požární prevence pro domovní a bytový fond – 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– popis změn zadávacích podmínek a prodloužení lhůty pro podání nabídek zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde