Veřejná zakázka malého rozsahu – Provádění vodorovného dopravního značení – 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění vodorovného dopravního značení – 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor rámcové smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k technickému vybavení

Výsledky výběrového řízení

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o jednání hodnotící komise

protokol o otevírání obálek

rámcová smlouva o dílo