Veřejná zakázka na Demolici garáže – p.č. 1007/4, k.ú. Moravská Ostrava (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Demolici garáže – p.č. 1007/4, k.ú. Moravská Ostrava

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– souhlas s odstraněním stavby zde

– dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

Dokumenty ke stažení :

– kompletní dokumentace stáhnout (heslo: tsmoap)

– neoceněný rozpočet stáhnout (heslo: tsmoap)

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde