Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního materiálu pro rok 2022 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního materiálu pro rok 2022 – (UKONČENO)

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

specifikace výsadby

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR:

– seznam přijatých nabídek

– protokol otevírání obálek

– protokol o jednání hodnotící komise

– kupní smlouva