Veřejná zakázka malého rozsahu – Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2021 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2021 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– Definice priority a obchodní podmínky – příloha 5,6 zde

– Příloha č. 1-4 zde

– čestné prohlášení zde

– krycí list nabídky zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde