Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání 29 ks stromů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání 29 ks stromů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

specifikace výsadby

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR:

seznam přijatých nabídek

protokol otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

kupní smlouva