Veřejná zakázka malého rozsahu – Modernizace a rekonstrukce VSS 2022 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Modernizace a rekonstrukce VSS 2022 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

přehledové schéma stávajícího CCTV z roku 2020

situace objektů č. 1 a 2 a přehledové schéma Modernizace a rekonstrukce VSS 2022

vzor smlouvy o dílo

příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky VZMR:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol hodnotící komise

smlouva o dílo