Veřejná zakázka malého rozsahu – Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2021-2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna pro rok 2021-2022

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

mapový podklad

vzor smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení k technickému vybavení

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

– kupní smlouva